پارامترهای ثبت‌نام

ثبت‌نام در این درس مستلزم پرداخت شهریه است.

شهریه: ILS 15000.00