گفتمان و ساختارهای پرکاربرد انگلیسی

*دانش آموزان / دانشجویان / آیلتس / تافل نیازهای روزانه *

 کتاب به ما می آموزد :

  • بیش از ۱۰۰ گفتمان پرکاربرد در زندگی و کار
  • گفتمان مورد نیاز در سفرهای خارجی ، فرودگاه ، هتل ،خرید و….
  • واژگان و اصطلاحات پرکاربرد در گفتمان های روزانه و تجاری
  • پرسش های رایج در مصاحبه های کاری و آزمون های بین المللی آیلتس ، به همراه نمونه پاسخ های آنها
  • ساختارهای دستوری پر کاربرد در گفتمان روزانه و تجاری
  • روش بیان درست آوایی واژگان و جمله ها
  • روش بیان واضح دیدگاه در گفتمان و مجاب کردن دیگری
  • چگونه در امتحان های بین المللی نمره بالا بگیریم
  • روش انتخاب درست گزینه درست در کنکورهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا به همراه نمونه سوال